Update vereist voor uw Mijn ICS account

ICS

Van: International Card Services B.V.
Verzonden: vrijdag 7 januari 2022 04:14
Aan: *********@***********
Onderwerp: Update vereist voor uw Mijn ICS account

Update vereist voor uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 September 2021 ingegaan zodat we de
veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” alsnog in te stellen, mocht u dit
nog niet vóór 8 januari 2022 gedaan te hebben dan kunt geen gebruik meer maken van
uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan hebt.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?

U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het
volgen van de aangegeven stappen zal deze gelijk geactiveerd zijn, hier hoeft u dus verder
niets meer voor te doen.

Deze link is 24 uur geldig.
Het activeren van de twee-factor authenticatie kan via de volgende link: icscards-******* (Link)

Met vriendelijke groet,

International Card Services B.V.

Valse e-mail