Update vereist voor uw Mijn ICS account

ICS

Van: International Card Services B.V.
Datum: 20 december 2021 10:47:13 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Update vereist voor uw Mijn ICS account
Antwoord aan:

Update vereist voor uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 September 2021 ingegaan zodat we de
veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” alsnog in te stellen, mocht u dit
nog niet vóór 22 december 2021 gedaan te hebben dan kunt geen gebruik meer maken
van uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan hebt.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?
U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het volgen
van de aangegeven stappen zal deze gelijk geactiveerd zijn, hier hoeft u dus verder niets
meer voor te doen.

Deze link is 24 uur geldig.
Het activeren van de twee-factor authenticatie kan via de volgende link: ***cards-up***** (Link) (u
dient zelf de link te kopieëren en te plakken in uw webbrowser).

Met vriendelijke groet,
International Card Services B.V.

Valse e-mail