Update uw persoonsgevens!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 07-11-2022 10:50 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp: Update uw persoonsgevens!

KVK

Bevestig uw persoonsgevens voor uw E-
Herkenning.

U heeft tot op heden uw eHerkenning nog niet aangevraagd. Per ingang
van 1 oktober 2022 kunt u inloggen met de eHerkenning.
Met de eHerkenning kunt u als ondernemer eenvoudig en veilig inloggen
bij KVK, de Belastingdienst en de Douane. Het is vergelijkbaar met DigiD,
maar dan voor ondernemers. Door het bevestigen uw persoonsgegevens
vraagt u automatische de eHerkenning aan. U kunt uw persoonsgevens
bevestigen door op de onderstaande knop te klikken.

Je persoonlijke toegangslink:

Verifieer je gegevens (Link)

Valse e-mail