Update uw persoonsgegevens.

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 10 november 2022 om 07:30:44 CET
Aan: *********@*******
Onderwerp: Update uw persoonsgegevens.

Belastingdienst

Wij hebben eerder per post en telefonisch geprobeerd u te
bereiken dit is tot op heden niet gelukt. Wij willen u een
laatse kans om bieden om op tijd uw nieuwe digitale
sleutel aan te vragen. Europese regelgeving vereist dat
ondernemers in Europa via een ander apparaat – in ons
geval met eHerkenning – bevestigt dat u probeert in te
loggen. Door deze zogenoemde Two-factor authentication
worden uw zaken bij de Belastingdienst nog veiliger.

eHerkenning aanvragen

Wat is de deadline?
Na ontvangst van de e-mail heb je 2 werkdagen de tijd
om eHerkenning aan te vragen. Doe je dit niet? Dan kun
je na deze periode niet meer inloggen op Mijn
Belastingdienst Zakelijk.

Valse e-mail