Update uw contactgegevens

ICS

Van: International Card Services
Aan:
Datum: 24 maart 2020 om 7:26
Onderwerp: Update uw contactgegevens

Geachte heer/mevrouw,

Uit de jaarlijkse contactgegevens controle is gebleken dat de contactgegevens van uw card gekoppeld met het emailadres: ********** geüpdated dienen te worden.

U kunt uw gegevens updaten via icscards.nl/contactgegevens
Wij verzoeken u hiermee ook om dit te doen voor 25/03/2020.
Om eventueel misbruik te kunnen voorkomen zijn wij verplicht uw card te blokkeren indien dit niet tijdig gebeurt.

Waarom is dit verplicht ?
Wij proberen card misbruik zo veel mogelijk te voorkomen.
Door eens in de zoveel tijd uw contactgegevens bij te werken verminderd u de kans op misbruik van uw card.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Valse e-mail