Uniforme veiligheidsregels zijn veranderd

ING Bank

Geachte heer, mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat u nog niet voldoet aan de actuele vernieuwde uniforme veiligheidsregels. Hierdoor hebben wij een beperking op uw bevoegdheid over uw Mijn ING ingevoerd. Als voorzorgsmaatregel willen wij dat u een verificatie verricht voor het terug krijgen over de bevoegdheid van uw Mijn ING Online.
Verricht u deze procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw Mijn ING Online te schorsen.
Ga naar mijn.ing.nl/inloggen/procedure/uniforme-veiligheidsregels.
Waarom zijn deze regels zo belangrijk ?
Het is voor consumenten wettelijk vastgesteld dat een door fraude afgeschreven bedrag van uw betaalrekening, door ING wordt vergoed. ING is echter niet altijd verplicht dat bedrag aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de veiligheidsregels voldoet, loopt geen risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.
Met vriendelijke groet,
Annet van der Hoek
Directeur klantenservice

Valse e-mail