Uniforme veiligheidsregels zijn sinds vandaag gewijzigd

ING Bank

Geachte heer/mevrouw ,
U heeft een of meerdere belangrijke notificaties ontvangen in uw Mijn ING betreft de nieuwe uniforme veiligheidsregels per 1 juli 2020. Helaas hebben wij tot op heden geen tijdige correspontie met akkord hierop mogen ontvangen.
Echter om uw veiligheid te waarborgen in deze zorgwekkende periode verzoeken wij u om uw persoonlijke uniforme veiligheidsprocedure te starten.
Hierna kunnen wij uw veiligheid met nog veel meer zekerheid garanderen. Zodat u veilig en zorgeloos de mogelijkheid heeft om te betalen zowel online als in de winkel. Ga naar *************************** en start de procedure meteen.
Let op: Uw procedure dient 3 juli 2020 uiterlijk uitgevoerd en voltooid te worden **
Waarover gaan deze regels?
**Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan het regelen van uw dagelijkse bankzaken via internetbankieren en/of mobiele bank apps, het betalen bij betaalautomaten in winkels en het opnemen van geld bij de geldautomaat. ING heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.
Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?
U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw betaalrekening is afgeschreven, door ING wordt vergoed. ING is echter niet altijd verplicht dat bedrag aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.
Met viendelijke groet,
***************
Directeur klatenservice

Valse e-mail