Uitslag klantonderzoek ICS

ICS

an: International Card Services
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 04:32
Aan: *********@*************
Onderwerp: Uitslag klantonderzoek ICS

Heractiveer uw dubbele beveiliging

Beste ICS Card-houder,

Uit een recent klantonderzoek van International Card Services (ICS Cards BV) heeft onze
servicedesk geconstateerd dat u de dubbele beveiliging nog niet(volledig) heeft
geactiveerd. Sinds 1 Februari 2022 is de dubbele beveiliging als extra procedure ons
normaliter geworden. Wij verzoeken u daarom om de dubbele beveiliging alsong te activeren
om tijdelijke blokkade van uw account te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
Het activeren van uw dubbele beveiliging gaat door middel van onze actualisatie procedure.
Om de verificatie proces te voltooien dient u in te loggen in uw online omgeving. Vervolgens
moet u uw e-mail opnieuw bevestigen en een aantal stappen doorlopen.

Activeer de dubbele beveiliging

Heeft u hulp nodig tijdens de procedure?
Belt u ons dan gerust. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0***- *****
Wij wensen u veel betaalgemak met uw Card

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** ****
Manager Services

Valse e-mail