Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Uitschrijving uit het handelsregister

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: maandag 17 april 2023 07:36
Aan: ******@*******
Onderwerp: Uitschrijving uit het handelsregister

Deze e-mail is automatisch verstuurd.

Beste heer/mevrouw,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het vlak van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving
wijzigingen hebben geïmplementeerd met betrekking tot het UBO-
register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het UBO-
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te
controleren. Met de invoering van de nieuwe wetgeving zorgen wij
ervoor dat de klanten van de Kamer van Koophandel NAW-gegevens
worden afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons
alleen toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt
op dit moment € 22.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast
kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig
kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail