Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Uitschrijving uit het handelsregister – KVK

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: maandag 17 april 2023 om 06:37
Aan: ********@********
Onderwerp: Uitschrijving uit het handelsregister – KVK

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op
het vlak van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wetgeving wijzigingen hebben
geïmplementeerd met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van
het UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u
verzocht uw gegevens te controleren. Met de invoering van
de nieuwe wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van
de Kamer van Koophandel NAW-gegevens worden
afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons
alleen toegestaan om zaken te doen met klanten van de
Kamer van Koophandel waarvan de gegevens in het
Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen
hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. De maximale
bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met
betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment €
22.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook
een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de m
aximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en
maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat
kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.

Valse e-mail