Uit onze administratie is gebleken..

Kamer van Koophandel

Van:KVK
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2022 05:40
Aan:**********@*************
Onderwerp: Uit onze administratie is gebleken..

Beste ondernemer

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres : ****@************* onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende
instanties en gemeentes om uw volledige
bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen
indien nodig. Wij verzoeken u daar om zo spoedig
mogelijk uw contactgegevens van je bedrijf bij te
werken.

Scan eenvoudig de QR code hier boven met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden om uw profielgegevens bij ons bij te werken.

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je ontvangt per e-
mail informatie over wanneer de events plaatsvinden.

Let op!: Uw aanvraag dient voor 31 augustus 2022 te zijn ingediend.

Kamer van Koophandel Nederland – Copyright © Kamer van Koophandel 2022
NETHERLANDS.
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail