Uit onze administratie is gebleken…

Mijn Overheid

Van: Mijnoverheid
Datum: 12 december 2022 om 01:39:08 CET
Aan: ***@***
Onderwerp: Uit onze administratie is gebleken…

Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor ***@***.

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 948,39 euro op uw energie toeslag.

Ga naar mijnoverheid.nl (Link) om het formulier in te vullen.

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail