UBO Wetswijziging

Kamer van Koophandel

Van: Kamer Van Koophandel
Datum: wo 24 mei 2023 om 11:11
Aan: ******@********
Onderwerp: UBO Wetswijziging

Update uw gegevens

Beste ondernemers,

Wij willen u eraan herinneren dat het van groot belang is dat de gegevens van uw
bedrijf in ons Handelsregister up-to-date blijven. Dit is niet alleen een verplichting
op grond van de wet, maar het is ook van belang voor de juistheid en
compleetheid van de informatie die wij verstrekken. Wij willen u specifiek
attenderen op een recente wetswijziging die vereist dat alle bedrijven hun UBO
gegevens registreren bij de Kamer van Koophandel. UBO staat voor ‘Ultimate
Beneficial Owner’, oftewel de uiteindelijke eigenaar of zeggenschaphebber van uw
bedrijf. Het is belangrijk dat deze gegevens accuraat zijn en dus ook bij ons
bekend zijn. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens, inclusief de UBO
gegevens indien van toepassing, te controleren en zo nodig bij te werken in ons
systeem. Dit kunt u eenvoudig doen door gebruik te maken van de sneltoets
hieronder. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het bijwerken van uw gegevens,
dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Werk gegevens bij (Link)

Houvast voor ondernemers
Over KVK

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan
ondernemers bij de belangrijke thema’s op
ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op
het registreren, informeren en adviseren van
ondernemers.

Valse e-mail