UBO-gegevens online doorgeven

Knab Bank

Van: Knab Alert
Onderwerp: UBO-gegevens  online doorgeven
Datum: 16 februari 2023 om 10:08:15 CET
Aan: *****@******

Geachte relatie,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid. Met ingang
van 1 januari 2023 is er een nieuwe wetgeving in werking
getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met deze wet beschermen we de klanten
bij de Kamer van Koophandel en zorgen we voor hun veiligheid.
We mogen alleen zaken doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan we de gegevens in het Handelsregister
hebben bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en
20.00 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail