Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

UBO-gegevens online doorgeven

Van Lanschot

Van: Van Lanschot
Verzonden: woensdag 19 april 2023 07:33
Aan: Recipients
Onderwerp:  UBO-gegevens online doorgeven

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het
vlak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
wetgeving wijzigingen hebben geïmplementeerd met betrekking
tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het
UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de invoering van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van
Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor
ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen toegestaan om
zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel
waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen
hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. De maximale
bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met
betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment €
22.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook
een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de
maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en
maak uzelf tijdig kenbaar!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00
en 17.00 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Van Lanschot Bankiers N.V.

****** ********
Van Lanschot Client Services

Valse e-mail