u ontvangt geld terug !!

Mijn Overheid

Van: Rijksoverheid
Verzonden: maandag 3 april 2023 01:45
Aan: ****@****
Onderwerp: u ontvangt geld terug !!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een nieuw bericht (Link). Open uw bericht en lees het op tijd.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,
mijnOverheid

Technisch onderhoud
Het is vanwege een technisch storing niet mogelijk om uw bericht
via de berichtenbox te bekijken. Bekijk het bericht daarom direct via
uw webbrowser.

Valse e-mail