U ontvangt een teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:26
Aan: *****@***********
Onderwerp: U ontvangt een teruggave

Geachte heer/mevrouw

Na de jaarlijkse berekening van uw toeslagen hebben wij vastgesteld
dat u het recht heeft op een teruggave van:

€ 897,50 euro

Klik op ’teruggave ontvangen’ om uw teruggave te ontvangen op de juiste
rekening. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven als wij
beschikken over de juiste rekening.

********* *********** (Link)

Uw teruggave word binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

 

Valse e-mail