U ontvangt een teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zondag 4 oktober 2020 03:44
Aan:**********@**********
Onderwerp: U ontvangt een teruggave

 

Geachte heer/mevrouw

Er staat nog een teruggave open van € 1270,50 euro. Deze hebben wij
helaas nog niet naar u kunnen overschrijven omdat uw rekening nog moet
worden geverifieerd voor deze teruggave.

********** **********(Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

 

Valse e-mail