U kunt uw periodieke COVID teruggave nu indienen

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 10 januari 2022 om 12:31:10 CET
Aan:info@vikingoutdoor.nl
Onderwerp: U kunt uw periodieke COVID teruggave nu indienen
| ****

Geachte relatie,
Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor
******@*************.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.

Ga naar: https//********heid,nl/*********-2021 (Link) voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** *********
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail