U kunt ons verwachten

DHL

Van: DHL
Datum: 16 november 2021 om 00:12:13 CET
Aan: *******@*********
Onderwerp: U kunt ons verwachten
Antwoord aan:

Beste ontvanger,

Uw zending is tot heden niet bij u thuis geleverd. Deze blijkt uit controle niet gefrankeerd te
zijn. Zonder een frankering op uw zending kunnen wij ook geen bezorg-datum met u
inplannen.

Indien uw zending na 3 werkdagen na dagtekening van deze e-mail niet gefrankeerd is zullen
wij deze inboeken als retour. Retouren brengt helaas kosten met zich mee. Deze kosten zijn
voor u.

In twee eenvoudige stappen kunt u via **** ** ******** laten ****keren (Link) .

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Klantenservice

Valse e-mail