U kunt ons verwachten

DHL

Van:DHL
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 03:31
Aan: ********@*******
Onderwerp: U kunt ons verwachten

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben vandaag uw zending niet tot aan uw deur kunnen leveren zoals u van ons gewend
bent, de reden is dat deze zending niet voldoet aan de gestelde frankerings eisen.

U kunt *** hier (Link) uw zending correct frankeren. Doet u dit niet zullen wij uw zending retour
sturen. De extra kosten die hierbij komen zijn helaas voor u.

Wij hopen u hiermee ermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijk groet,

DHL

Valse e-mail