088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

U krijgt een geldbedrag van ons

Belastingdienst

Van: Mijn0verheid
Verzonden: woensdag 7 juni 2023 09:10
Aan: *****@*******
Onderwerp: U krijgt een geldbedrag van ons

Geachte Heer/Mevr,

Uit onze gegevens is gebleken dat u nog geld terugkrijgt van
ons.

Het bedrag van euro 1261,84 krijgt u binnen 15
werkdagen na aanvraag gestort op uw rekening.

Aanvragen (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail