U komt in aanmerking

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: zaterdag 9 oktober 2021 00:52
Aan: *************@*************
Onderwerp: U komt in aanmerking

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in
aanmerking komt voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van: €392,54

Verifieer vooraf uw gegevens via de onderstaande link om uw teruggave te
ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voldaan.

Mijn Overheid

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail