U komt in aanmerking voor extra toeslagen.

Mijn Overheid

Van: Mijnoverheid
Datum: 10 oktober 2022 om 02:15:48 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: U komt in aanmerking voor extra toeslagen.
Antwoord aan: noreply@mijn-toeslagen.eu

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar Mijnoverheid.nl/********* (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht
actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenboxapp
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail