U komt in aanmerking voor een teruggave

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 24-06-22 10:52 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp:  U komt in aanmerking voor een teruggave

MijnOverheid

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is
voor *********@**********

Op basis van de financiële effecten door de COVID-19 pandemie is
er door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor
een bedrag van
279,99 Euro op uw belastingaangifte.

Terug**** (Link)

Valse e-mail