U komt in aanmerking voor een teruggave

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: donderdag 18 augustus 2022 01:35
Aan: *******@***************
Onderwerp: U komt in aanmerking voor een teruggave

Geachte relatie,
Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.
Ga naar: *********************(link) voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag
verder.
Met vriendelijke groet,
***** *** **********
MijnOverheid

Valse e-mail