U huidige betaalpas vervalt voor gebruik

Rabobank

Van: Rabo Alert
Datum: 18 januari 2021 om 17:25:17 CET
Aan: *******@*********
Onderwerp: U huidige betaalpas vervalt voor gebruik
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat de contactgegevens gekoppeld
aan uw emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van
de nieuwe tevens beter beveiligde Rabo wereldpas die
wij momenteel verstrekken aan onze klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te
blijven betreft de nodige actuele veranderingen.
Wij willen u daarom verzoeken optijd uw nieuwe wereldpas
aantevragen.

Uw huidige betaalpas komt automatich op 25 januari te vervallen
voor gebruik.

**********/*********** (Link)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rabobank

Valse e-mail