U heeft nog een openstaand bedrag

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Datum:6 Nov 2020 00:44:12 +0000
Aan:*************@*************
Onderwerp:U heeft nog een openstaand bedrag

Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze gegevens bent u nog een bedrag aan ons verschuldigt. Helaas
hebben wij het bedrag (nog) niet ontvangen. Op 7 november 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen.

****************(link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Bent u het niet eens met bedrag dat u moet betalen? Na betaling kunt u
hiertegen in bezwaar gaan.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail