088 - 7867372

U heeft Mail

ICS

Van: International Cards Services
Onderwerp: U heeft Mail
Datum: 30 november 2023 om 18:34:53 CET
Aan: ****@******

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: nog niet is aangemeld voor het 3D
Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 November 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

QR CODE (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail