U heeft een openstaand bericht

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 07:08
Aan: ********@********
Onderwerp: U heeft een openstaand bericht

Geachte heer/mevrouw,

Er staan documenten voor u klaar in de Berichtenbox omtrent een belastingteruggave van
2020.

Naar aanleiding van dit bericht willen wij u verzoeken direct actie te ondernemen, dat kan via uw
Berichtenbox.

** **** ** ********box(Link)

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail