U heeft een ongelezen berich!

Tele2

Van: Tele2
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 4:06
Aan: *********@***********
Onderwerp: U heeft een ongelezen berich!

Beste klant,

Via MijnTele2 (Link) kunt u alles wijzigigen.
Je hebt een wijziging aan ons doorgegeven. We hebben het voor je aangepast in al
onze systemen.
Heb je dit niet zelf gedaan? Log dan in u mijntele2 (Link)
komt deze e-mail als een verrassing? Log u in Mijntele2 (Link).

Met vriendelijke groet,

Tele2.

Valse e-mail