U heeft een nieuwe bericht!!

Belastingdienst

Van: Belasting NL
Aan: ********@*********
Datum: 01-02-2021 18:37
Onderwerp: U heeft een nieuwe bericht!!

Geachte Heer/Mevrouw,

Volgens onze administratie heeft u nog recht op een openstaand bedrag €462,42

Wij hebben meerdere malen getracht telefonisch contact op te nemen en brieven
te versturen, wat helaas niet gelukt is.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw openstaand bedrag te verifiëren zodat
wij uw openstaand bedrag zo spoedig mogelijk te verwerken. Via de
onderstaande link.

https://********/******* (Link) 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend

Belastingdienst Financiën

******** *** *** *****

Valse e-mail