U heeft een nieuw bericht

ICS

Subject: U heeft een nieuw bericht.
Date: Tue, 20 Dec 2022 02:33:08 +0100
From: International Card Services BV
To: ****@****

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ****@**** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 27 Mei 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

QR-code

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

INTERNATIONAL CARD SERVICES

Valse e-mail