U heeft een nieuw bericht

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Aan: ********@*******
Datum: 29-03-2021 18:21
Onderwerp: U heeft een nieuw bericht

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een nieuw openstaand bericht omtrent een teruggave van € 970,95

U kunt dit bericht bekijken via **** ********** (Link)

Na aanleiding van dit bericht moet u actie ondernemen om deze teruggave te kunnen ontvangen. Deze
wordt binnen drie werkdagen in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,

Mijn Overheid

Valse e-mail