U heeft een nieuw bericht!!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 29 december 2020 22:53
Aan: ********@********
Onderwerp: U heeft een nieuw bericht!!

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk E84***** is na
meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 5 Januari 2021
zal de gerechtsdeurwaarddeer overgaan tot executoriaal beslaglegging.

U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met ideal.

**** *****(Link)

Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

****** ***** **** *****
Belastingdienst

Valse e-mail