U heeft een bericht ontvangen.

ICS

Van: International Card Service
Datum: 21 december 2022 om 13:14:28 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: U heeft een bericht ontvangen.

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:****@**** nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 27 Mei 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

QR-code

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail