U heeft een bericht

Mijn Overheid

Van: ****@****
Verzonden: donderdag 8 december 2022 03:08
Aan: ****@****
Onderwerp: U heeft een bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,
Er staat een document in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar MijnOverheid  (link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail