U heeft een belangrijke bericht

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Aan: *********@********
Datum: 12-01-2023 17:38 CET
Onderwerp: U heeft een belangrijke bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Klik op de berichtenbox hierboven om doorverwezen te worden naar
MijnOverheid.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel
niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail