088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

U heeft een belangrijk bericht van ons ontvangen

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 13 december 2023 15:08
Aan: *******@*******
Onderwerp: U heeft een belangrijk bericht van ons ontvangen

Geachte lezer,
Uw dient uw persoonsgegevens te verifieren voor 1 januari 2024.

Jaarlijks vragen wij onze klanten om de actualiteit van de persoonsgegevens. Het is van
essentieel belang voor ons om de actuele persoonsgegevens in het systeem door te
voeren.

Omgeving
Dat kan vetrouwelijk via onze omgeving :***.nl/***-***.[link]

Identificatie
Indien u de identificatie niet voltooid voor de bovenstaande datum zullen wij over gaan
tot deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD volledig opnieuw zal moeten
aanvragen. Na de aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe inloggegevens
via de post ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van 8:00 22:00 uur (Nederlandse tijd)
T 088 123 65 55 

Valse e-mail