Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

U heeft een belangrijk bericht

Knab Bank

Geachte heer/mevrouw,

Het fraudepreventie team van Knab heeft geprobeerd contact met u op te nemen vanwege een onbekende incassant. Twee weken geleden is er een SEPA e-machtiging geregistreerd met machtiging-ID *******************. Binnen 14 dagen vindt voor het eerst een automatische afschrijving plaats. Bent u niet bekend met de e-machtiging? Dan kunt u deze afschrijving storneren.

Afschrijving storneren
Heeft u deze incassant zelf gemachtigd? Dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Knab bank – Internet bankieren

Valse e-mail