U dient zich opnieuw te identificeren

Bunq

From: Bunq
Sent: Wednesday, March 24, 2021 2:20 AM
To: *********@**********
Subject: U dient zich opnieuw te identificeren

Geachte klant,

U dient zich opnieuw te identificeren in uw persoonlijke bankomgeving.
Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen conform de wet.

Belangrijk: u bent verplicht de identificatie binnen 24 uur te voltooien.
Indien dit niet het geval is, blokkeren wij uw rekening tijdelijk.

******** ******** (Link)

Heeft u vragen over PSD2 of over ander onderwerpen? Neem dan
contact met onze klantenservice.

Met vriendelijke groet,
Bunq

Valse e-mail