U dient zich opnieuw te identificeren

Triodos Bank

Van: Triodos Bank
Onderwerp: U dient zich opnieuw te identificeren
Datum: 11 december 2020 om 09:49:24 CET
Antwoord aan:

Geachte rekeninghouder,

Elke klant van de Triodos Bank moet zich opnieuw identificeren en aantal vragen over
zijn/haar rekening(en) beantwoorden. Dit is verplicht. Gelukkig gaat het eenvoudig,
veilig en snel via ons online klantenpaneel. We verwachten van onze klanten hun
meest recente (contact-)gegevens bij te werken in ons systeem.

Waarom moet ik me opnieuw identificeren?
Banken vervullen een poortwachtersfunctie in de strijd tegen fraude, witwassen en
financiering van terrorisme. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft). Meer informatie over veilig bankieren vindt je
natuurlijk op onze website.

Deze wet vereist dat banken moeten weten wie hun klanten zijn en waarvoor hun
rekening(en) gebruiken. Banken moeten niet alleen de identiteit van hun klanten
controleren, maar ook het bewijs daarvan bewaren.

Wat vragen we?
Om je opnieuw te identificeren controleren we het gebruik van je rekening eerst, na
het verifiëren van uw rekening gebruik zullen wij de identificatie van uw rekening bij
werken in ons online klantensysteem.

Klik op de onderstaande button om uw rekening opnieuw te identificeren.

****************(Link)

Met vriendelijke groet,
Triodos Bank

Valse e-mail