U dient onmiddelijk actie te ondernemen

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zondag 6 maart 2022 00:32
Aan: ***********@************
Onderwerp: U dient onmiddelijk actie te ondernemen

Beste ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging nog niet heeft geactiveerd.
Vanaf 4 maart 2022 is de dubbele beveiliging ingegaan. Wij verzoeken u daarom om de
dubbele beveiliging alsnog te activeren. Om tijdelijke blokkade van uw account te
voorkomen.
Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging door middel van gegevens verificatie. Dit doet u door in
te loggen op uw account. Hier moet u vervolgens uw e-mail bevestigen en een aantal
stappen doorlopen.
Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: icscards.nl/3********* (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail