Tweede belastingteruggave i.v.m COVID-19

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 27 mei 2021 om 04:48:34 CEST
Aan: **************@***************
Onderwerp: Tweede belastingteruggave i.v.m COVID-19

Geachte heer/mevrouw,

U komt in aanmerking voor een belastingteruggave betreft het jaar 2020.
Wij hebben voor onszelf een berekening gemaakt. Er kan nog altijd bezwaar worden gemaakt.
Het bedrag dat u van de belasting terug krijgt is circa. € 937,17.
Dit bedrag maken wij zo snel mogelijk naar u over.
Kenmerknummer: BT******
Te ontvangen
Bedrag van de teruggave € 937,17
BTW(21%) € 196,81
Totaal te ontvangen € 1.133,98

*****************(link)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

 

Valse e-mail