Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Attentie: UBO-Registratie

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 4 april 2023 om 08:40:57 CEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Attentie: UBO-Registratie

Geachte Heer, Mevrouw,
per 1 november 2022 is een UBO registratie verplicht. Bedrijven en
rechtspersonen moeten 1 of meer UBO’s registreren. UBO’s (Ultimate Beneficial
Owners) zijn de eigenaren of de personen die de leiding hebben over een
onderneming. Vanaf 27 maart 2022 zijn UBO-plichtige organisaties in overtreding
als zij hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven. Het ministerie van Financiën
heeft aangegeven dat men zal overgaan tot sancties. Het is belangrijk om zo
snel mogelijk de UBO’s te registreren. We zien vaak dat dit niet het geval is

UBO-register voor ondernemingen, stichtingen en verenigingen
De Kamer van Koophandel (KvK) heeft als taak om het UBO-register te beheren
en verricht vanuit die taak alleen een toetsing op de consistentie van de UBO-
inschrijving. KvK gaat uw gegevens laten controleren door Bureau Economische
Handhaving (BEH) van de Belastingdienst. Kamer van koop handel gaat
zorgvuldig om met de gegevens van het UBO-register. De gegevens worden via
de AVG richtlijnen verwerkt.

Gevolgen van het niet naleven van de UBO-verplichting
Het niet voldoen aan de UBO-registratieverplichting blijft niet zonder gevolgen.
Aan een rechtspersoon die haar UBO(‘s) niet (tijdig) registreert kan een last
onder dwangsom worden opgelegd of een boete die kan oplopen tot € 21.750,00.

Verifieer uw gegevens via de persoonlijke link hieronder
Krijgt BEH bericht over uw organisatie van KVK? Dan sturen wij u een brief of
bellen wij u. Wij herinneren u er dan aan dat u de UBO’s van uw organisatie op
tijd, juist en volledig moet registreren. Verifeer uw persoonsgegevens via de
onderstaande link en laat uw UBO-registratie controleren.

Mijn persoonlijke link (Link)

Valse e-mail