Toegankelijkheid van DigiD

DigiD

Van: DigiD Helpdesk
Verzonden: donderdag 18 augustus 2022 12:21
Aan: Recipients
Onderwerp: Toegankelijkheid van DigiD

Geachte heer/mevrouw,

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van de Algemene
Gegevensbescherming (bekend als de AVG) vragen wij u om zich
opnieuw te identificeren.

Opnieuw identificeren

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk

Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00 uur (Nederlandse tijd)
T ***-**-***

Valse e-mail