Toegang tot uw app

ING Bank

Van: lng Bank
Verzonden: woensdag 2 december 2020 01:19
Aan: **********@************
Onderwerp: Toegang tot uw app
Urgentie: Hoog

Geachte relatie,

Binnenkort vervalt de toegang van een- of meerdere apparaten tot uw Ing Bankieren App.

Om te voorkomen dat uw toegang tot de app wordt geweigerd kunt u de app bijwerken
en de toegang voor het apparaat in kwestie verlengen. U bent verplicht jaarlijks uw
apparaat-of toestel gebruik opnieuw te registreren. Of de diensten te verlengen in
verband met onze veiligheidsstandaarden omtrent Ing Mobiel Bankieren.

Uw diensten verlengen.
Start ****(Link)   de procedure om uw Mobiel bankieren dienst te verlengen. Let op! in verband
met veiligheidsoverwegingen, is de onderstaande link slechts 24 uur geldig en bruikbaar.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip. Hierbij vertrouwen wij erop u
voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact
opnemen met onze klantenservice.

Met vriendelijke groet,
ING

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. U kunt hierop niet per e-mail reageren.

Valse e-mail