Toegang tot uw account komt te vervallen

ING Bank

Van: ING
Datum: 8 september 2020 om 01:14:29 CEST
Aan: *******@**********
Onderwerp: Toegang tot uw account komt te vervallen
Antwoord aan:

ING

 

Bekijk de [*********](Link).

Uw ING Online account vervalt binnenkort
Wij willen u erop attenderen deze bij te werken

Geachte heer/mevrouw,

Uw Mijn ING Online account en ING Bankieren
App zal binnenkort komen te verlopen. Wij willen
u erop attenderen uw huidige bank producten
online bij te werken om onnodige beperkingen
omtrent al uw bankzaken te voorkomen:
********/********/******-********(Link)

U kunt uw Mijn ING account online bij werken
door op de boven weergeven link te klikken die
is gelinkt aan de beveiligde internet omgeving
van ING Bank N.V.

Let op: Deze link is geldig tot en met 10
september. Indien u vanaf de bovengenoemde
datum nog niet uw Mijn ING heeft bijgewerkt zijn
wij verplicht uw ING Online account te blokkeren.

******** ** ******* (Link)

Valse e-mail