Tijdelijke compensatie blokkade op uw Online ICS account

ICS

Van: International Card Services
Verstuurd: 27 december 2020 om 09:11:58 CET
Aan: *********@**********
Onderwerp: Tijdelijke compensatie blokkade op uw Online ICS account

Geachte heer/mevrouw,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: *********@*********** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: *********/************(Link)

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV.

Valse e-mail