Tijdelijke blokkade op uw rekening !

ICS

Van: International Card Services
Datum: 25-11-2020 04:39 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Tijdelijke blokkade op uw rekening !

Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening !

Geachte klant ,

Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met
een voor ons onbekend IP-adres.
Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we volgens
protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.

Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties
opheffen door uw account te verifieren.
Dit kunt u doen door in te loggen op uw account, en de controle gegevens in
te vullen.

**** **** ** ** ** *******(Link)

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail